کد خبر : 27889

سخنان انیشتین | سخنان انگیزشی انیشتین

این جمله های انیشتین بسیار درست و ارزشمند هستند. همه ما در زندگی خود از این چهار چیز خجالت زده شده ایم. اما باید بدانیم که این چهار چیز، پایه و اساس پیشرفت و موفقیت ما هستند.

به گزارش ورنداز :

سخنان انگیزشی انیشتین

این جمله های انگیزشی  انیشتین بسیار درست و ارزشمند هستند. همه ما در زندگی خود از این چهار چیز خجالت زده شده ایم. اما باید بدانیم که این چهار چیز، پایه و اساس پیشرفت و موفقیت ما هستند.

سوال کردن نشان دهنده کنجکاوی و اشتیاق به یادگیری است. اگر از سوال کردن خجالت بکشیم، هرگز نمی توانیم چیزهای جدیدی یاد بگیریم.

اشتباه کردن بخشی طبیعی از یادگیری است. همه انسان ها اشتباه می کنند. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیریم و آنها را تکرار نکنیم.

فکر کردن کلید حل مشکلات و رسیدن به موفقیت است. اگر از فکر کردن خجالت بکشیم، هرگز نمی توانیم راه حل های جدیدی برای مشکلات خود پیدا کنیم.

اقدام کردن اولین قدم برای رسیدن به اهداف است. اگر از اقدام کردن خجالت بکشیم، هرگز نمی توانیم به اهداف خود برسیم.

اگر این چهار چیز را در زندگی خود به کار ببریم، می توانیم زندگی بهتری داشته باشیم و به موفقیت های بیشتری دست یابیم.

البته، گاهی اوقات ممکن است سوالات ما احمقانه به نظر برسند، اشتباهات ما بزرگ باشند، افکار ما عجیب و غریب باشند، و اقدامات ما شکست بخورند. اما این مهم نیست. مهم این است که ما از این تجربیات درس بگیریم و به تلاش خود ادامه دهیم.

اگر ده سال قبل این جملات انیشتین را می دانستید، ممکن است در برخی از جنبه های زندگی خود متفاوت عمل می کردید. ممکن است بیشتر از دیگران سوال می کردید، کمتر از اشتباه کردن می ترسیدید، بیشتر به فکر کردن می پرداختید، و زودتر دست به اقدام می زدید. این تغییرات می توانستند زندگی شما را به شکل مثبتی تغییر دهند.

اما مهم نیست که چه زمانی این جملات را یاد می گیرید. مهم این است که آنها را به کار ببرید و از آنها در زندگی خود استفاده کنید.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی