کد خبر : 26646

یارانه | یارانه نقدی | قطع یارانه نقدی

یارانه نقدی ۴۰۰ هزاری از دیروز قطع شد جزییات را در ادامه مطلب میخوانید

به گزارش ورنداز :

قطع یارانه نقدی

یارانه نقدی ۴۰۰ هزاری از دیروز قطع شد جزییات را در ادامه مطلب میخوانید 

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از دیروز قطع شد

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از «یارانه‌بگیران غیرنیازمند» از بامداد جمعه و همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه قطع شد و مجموع کسانی که یارانه نقدی شان قطع شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، قرار است تا پایان سال یارانه نقدی سه دهک بالایی جامعه یعنی دهک های هشتم، نهم و دهم شامل ۲۴ میلیون نفر قطع شود. 

برای تمام خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع می شود، پیامک «قطع یارانه نقدی» با سرشماره « YARANEH» ارسال میشود.

ارسال نظر

تبلیغات متنی