کد خبر : 25972

نقش جک اسپارو | توضیح نقش جک اسپارو

نقش جک اسپارو در مافیا چگونه است؟ نقش جک اسپارو، نقشی جدید در فصل دوم پدرخوانده است که نقش ساختگی ولی جالبی است. در ادامه به شما نقش جک اسپارو را توضیح میدهیم.

به گزارش ورنداز :

نقش جک اسپارو در مافیا چگونه است؟ نقش جک اسپارو، نقشی جدید در فصل دوم پدرخوانده است که نقش ساختگی ولی جالبی است. در ادامه به شما نقش جک اسپارو را توضیح میدهیم.

فصل دوم رئالیتی شو پدرخوانده با تم داستانی دزدان دریایی از شبکه فیلم نت پخش خواهد شد. گرداننده این فصل هم کامبیز دیرباز خواهد بود و نقش جک اسپارو به سناریو اضافه شده است. سازنده این فصل همچنان سعید ابوطالب می‌باشد

در فصل دو پدرخوانده نقش مستقل دیگه با سایدها بازی نمیکنه و کاملا به صورت مستقل و تنها باید برنده بازی بشه.

 
 

جک اسپارو هر شب یک نفر رو به عنوان طلسم خودش انتخاب میکنه. در صورتی که در ۲۴ ساعت بعدی، طلسم از بازی خارج بشه، جک اسپارو هم همراهش خارج میشهتنها در دو قسمت نقش مستقل و کارت ذهن زیبا این سناریو تغییراتی داشته است.

نقش جک اسپارو نقش مستقل واقعیجک در شب و روز زره داره و به هیچ وجه خارج نمیشه. یعنی اگه توی شب توسط مافیا یا لئون شات بشه، توی بازی میمونه. اگر هم توی روز اجماع بشه، گرداننده اعلام میکنه که این فرد جک هست و در بازی باقی میمونه.

چطور جک اسپارو از بازی خارج میشه؟

جک به سه روش از بازی خارج میشهتوسط کارت ذهن زیبا

تغییرات کارت ذهن زیبا

توی فصل جدید دیگه نوستراداموس توی بازی نیست و کارت ذهن زیبا به نقش جک اسپار مرتبط هست. فردی که از بازی خارج میشه، باید حدس بزنه که جک اسپارو چه کسی هست. اگر هم جک نقشش توی روز مشخص شده باشه، وقتی کارت حرکت آخر ذهن زیبا میاد، بازیکن باید طلسم جک رو انتخاب کنه.طلسم جک تو شب یا روز از بازی خارج بشه.

➋ قبل از اینکه جک توی روز اجماع بشه و برای همه مشخص بشه که جک چه کسی هست، پدرخوانده میتونه با سلاخی جک رو از بازی خارج کنهاگر درست انتخاب کنه، خودش تو بازی میمونه و جک از بازی خارج میشه و اگر اشتباه انتخاب کنه خودش از بازی خارج میشه.

شرط برد جک اسپارو

جک اسپارو در دو حالت برنده بازی میشهزمانی که همه مافیاها از بازی خارج بشن و جک داخل بازی باشه، جک برنده بازی میشه. بنابراین قبل از اینکه آخرین مافیا رو بیرون کنید، باید به دنبال جک بگردید.زمانی که جک به سه نفر (کی آس) برسه، برنده بازی میشه➌ در صورتی که ماتادور در شب جک رو انتخاب کنه و یا دستبند به جک داده بشه، جک اسپارو نمیتونه توی فاز شب انتخابی کنه و انتخاب شب قبلش همچنان باقی میمونه.

➍ اگر طلسم جک در شب از بازی خارج بشه، خود جک هم خارج خواهد شد و توسط گرداننده اعلام میشه که این بازیکن جک هست.

➎ وقتی در روز جک اجماع میشه و برای همه مشخص میشه که این بازیکن جک هست، دیگه نمیتونه طلسم رو عوض کنه و تا آخر بازی با همون طلسم باید بازی رو ادامه بده. اگر هم کارت ذهن زیبا هنوز انتخاب نشده باشه، از بین کارت‌‌ها خارج خواهد شد.

ارسال نظر

تبلیغات متنی