کد خبر : 25838

فال قهوه | فال قهوه ۱۳ مرداد

فال قهوه جمعه ۱۳ مرداد را در این مطلب میخوانید

به گزارش ورنداز :

فال قهوه جمعه ۱۳ مرداد را در این مطلب میخوانید 

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق میابد.

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

ابرو : نیت پاک, آراستگی چه دینداری در شما به حد کمال میباشد.

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

گوش : نصیحت پذیری _ خبرهای تازه.

فال قهوه روزانه متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد, اسراف نکنید.

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن, راستی و درستی با مردم. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

فال قهوه روزانه متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت _ کامل و خوب بودن.

فال قهوه روزانه متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

کفش : برای مرد : زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن, قوت و نیرومندی می باشد, ارثیه - مهمانی - دریافت خبرهای تعجب انگیز _ مهمان ناخوانده _ خواستگار.

 

فال قهوه روزانه متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

فال قهوه روزانه متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید, در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید - طالع خوش.

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

ارسال نظر

تبلیغات متنی