کد خبر : 25716

فال تاروت | فال تاروت ۵ مرداد

فال تاروت کبیر پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال تاروت ۵ مرداد ۱۴۰۲ 

 

فال تاروت کبیر پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

 فال  تاروت ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شویدفال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد


متن فال:
کارت شما: غیبگو جهت موافق

محبت. بخشش. همدردی. بینش. انطباق. دین داری.این کارت می تواند معنی ازدواج هم داشته باشد

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر


متن فال:
کارت شما: عدالت جهت موافق

هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد


متن فال:
کارت شما: شیطان جهت مخالف

یک اخطار جدی در مورد سو استفاده از پول یا قدرت توسط شما.یا یکی از نزدیکان تان. اعمال نا شایست. اعتیاد. طلاق

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور


متن فال:
کارت شما: قلعه جهت موافق

پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن. امکان تغییرات کلی در زندگی

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر


متن فال:
کارت شما: ارابه جهت موافق

پیروزی و پاداش بعد از کاری سخت و دشوار. بعضی اوقات این کارت .سمبل شخصی است که تسلیم نمی شود. استقامت. پشتکار. اشفتگی. پریشانی. بد شانسی. وسیله نقلیه

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان


متن فال:
کارت شما: جادوگر جهت موافق

اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر


متن فال:
کارت شما: مرگ جهت موافق

بیماری یا مرگ. از دست دادن. دگرگونی. تغییرات غیر منتظره .تبدیل. شکست. بد شانسی. تغییرات غیر قابل اجتناب. پایان یافتن چیزی برای همیشه

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی


متن فال:
کارت شما: جادوگر جهت موافق

اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن


متن فال:
کارت شما: به دار آویخته جهت مخالف

فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی

فال ۵ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند


متن فال:
کارت شما: کاهن جهت موافق

گوشه گیری. دقت. مراقبت. کناره گیری از جمع و تمایل به تنهایی ممکن است اشاره به شخصی باشد که مثل یک معلم چیز های .مهمی را به شما اموزش دهد

ارسال نظر

تبلیغات متنی