کد خبر : 25698

فال تاروت | فال تاروت ۴ مرداد

فال تاروت کبیر چهارشنبه ۴ مرداد را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال تاروت ۴ مرداد 

فال تاروت کبیر چهارشنبه ۴ مرداد را در ورانداز مطالعه میکنید

 فال تاروت ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین


متن فال:
کارت شما: به دار آویخته جهت مخالف

فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت مخالف

ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر


متن فال:
کارت شما: جادوگر جهت موافق

اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد


متن فال:
کارت شما: عدالت جهت موافق

هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور


متن فال:
کارت شما: خورشید جهت موافق

.موفقیت. بدست اوردن. رضایت. خوشبختی. عشق. لذت.ازدواج موفقیت امیز. اطفال

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان


متن فال:
کارت شما: امپراتور جهت مخالف

عدم تصمیم گیری. ضعف. تحت تاثیر دیگران بودن.شخصی که برای مقاصد خودش از شما استفاده می کند

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر


متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت مخالف

بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی


متن فال:
کارت شما: اعتدال جهت مخالف

اختلاف. جدایی. محرومیت. دشمنی. بی قراری. تضاد

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن


متن فال:
کارت شما: غیبگو جهت موافق

محبت. بخشش. همدردی. بینش. انطباق. دین داری.این کارت می تواند معنی ازدواج هم داشته باشد

فال ۴ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند


متن فال:
کارت شما: دلقک جهت مخالف

حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

ارسال نظر

تبلیغات متنی