کد خبر : 25605

فال تاروت | فال تاروت ۲۹ تیر

فال تاروت کبیر پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال تاروت ۲۹ تیر ۱۴۰۲

فال تاروت کبیر پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

 فال  تاروت۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین


متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت موافق

شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت


متن فال:
کارت شما: ارابه جهت مخالف

شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

 

متن فال:
کارت شما: اعتدال جهت موافق

میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

 

متن فال:
کارت شما: مرگ جهت مخالف

ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

 

متن فال:
کارت شما: دلقک جهت مخالف

حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

 

متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت موافق

شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

 

متن فال:
کارت شما: قلعه جهت مخالف

شهوت. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

 

متن فال:
کارت شما: قلعه جهت موافق

پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن. امکان تغییرات کلی در زندگی

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

 

متن فال:
کارت شما: دلقک جهت مخالف

حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین دی

 

متن فال:
کارت شما: کاهن جهت موافق

گوشه گیری. دقت. مراقبت. کناره گیری از جمع و تمایل به تنهایی ممکن است اشاره به شخصی باشد که مثل یک معلم چیز های .مهمی را به شما اموزش دهد

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

 

متن فال:
کارت شما: شیطان جهت موافق

.یک شخص بد باطن. خشونت. فاجعه. سقوط. تجربیات عجیب

فال ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

 

متن فال:
کارت شما: دادرسی جهت مخالف

بیماری. شکست. تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.امکان ضرر. امکان جدایی ولی نه برای همیشه

ارسال نظر

تبلیغات متنی