کد خبر : 25538

فال تاروت | فال تاروت ۲۵ تیر

فال تاروت کبیر۲۵ تیر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال تاروت ۲۵ تیر ۱۴۰۲

فال تاروت کبیر۲۵ تیر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید 

فال تاروت ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین


متن فال:
کارت شما: اعتدال جهت موافق

میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت


متن فال:
کارت شما: قلعه جهت موافق

پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن. امکان تغییرات کلی در زندگی

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد


متن فال:
کارت شما: ملکه جهت مخالف

رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر


متن فال:
کارت شما: ماه جهت مخالف

اشتباهات کم اهمیت. اقامت در بیمارستان.افسردگی. سو استفاده از یک شخص

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد


متن فال:
کارت شما: قدرت جهت مخالف

ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور


متن فال:
کارت شما: دنیا جهت موافق

موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر


متن فال:
کارت شما: راهبه جهت موافق

دانش. حکمت. بینش. خلوص. پاکدامنی. کم صبری. یک معلمنگرش به باطن. برای جوابی که در جستجو هستید به رویا های خود توجه کنید و به صدای باطن گوش دهید. صبر کنید و منتظر.لحظه مناسب برای انجام عمل باشید

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان


متن فال:
کارت شما: مرگ جهت مخالف

ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر


متن فال:
کارت شما: مرگ جهت مخالف

ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین دی


متن فال:
کارت شما: غیبگو جهت مخالف

تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد. اسیب پذیری. سستی.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن


متن فال:
کارت شما: شیطان جهت مخالف

یک اخطار جدی در مورد سو استفاده از پول یا قدرت توسط شما.یا یکی از نزدیکان تان. اعمال نا شایست. اعتیاد. طلاق

فال ۲۵ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند


متن فال:
کارت شما: عشاق جهت مخالف

جدایی. متلاشی شدن یک رابطه. سرخوردگی در عشق.حسادت. بی اعتمادی. بی وفایی

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی