کد خبر : 25222

فوضول | تست فوضولی | تست میزان فوضولی

به عنوان یک خصیصه اجتماعی، فوضولی معمولاً به دلیل عدم رعایت حریم شخصی و تمایل به دانستن جزئیات بیش از حد در مورد زندگی دیگران به وجود می‌آید.

به گزارش ورنداز :

 به عنوان یک خصیصه اجتماعی، فوضولی معمولاً به دلیل عدم رعایت حریم شخصی و تمایل به دانستن جزئیات بیش از حد در مورد زندگی دیگران به وجود می‌آید. 

۱.تصورکنید که صبح خواب مانده اید و دیرتان شده است. هنگام خروج از خانه صداى دعواى همسایه را مى شنوید. آیا مى ایستید تا ببینید موضوع ازچه قرار است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

۲.با دوستتان مشغول مکالمه تلفنی هستید که مجبور می شوید مدتی منتظر بمانید تا او به مکالمه دیگری که در انتظار است پاسخ دهد آیا وقتی برای ادامه مکالمه شما بر مى گردد از او می پرسید چه کسی پشت خط منتظر بود؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

۳.به منزل دوستتان رفته اید و او براى انجام کارى از اتاق خارج مى شود. روى میز او یک نامه جلب توجه مى کند. آیا نگاهى به آن مى اندازید؟

ـ بله (۱۰)

 خیر (۰)


۴.دراتوبوس یا تاکسى نشسته اید و فرد کنارى شما مشغول مطالعه است. دراین شرایط چه مى کنید؟

ـ مستقیماً به آنچه او مطالعه مى کند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه مى کنید.(۱۰)

ـ هرازچندگاهى نگاهى دزدکى مى اندازید تا ببینید او چه چیزى مطالعه مى کند. (۵)

ـ کاملاً بى تفاوت رفتارمى کنید. (۰)

۵.اگر شما بدانید که یکى از آشنایان رازى دارد، چه مى کنید؟

ـ هر طور شده سعى مى کنید سراز کار او درآورید. (۱۰)

ـ اگر صحبتى درباره آن پیش بیاید، کنجکاو مى شوید. (۵)

ـ رازهاى دیگران، مسائل شخصى آنهاست و سعى نمى کنید وارد حیطه خصوصى آنهاشوید.(۰)

۶.اگرجایى دعوا یا تصادفى اتفاق بیفتد، آیا نزدیک مى شوید تا ببینید جریان ازچه قرار است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

۷.اگر وارد رستورانى شوید و ببینید یکى از آشنایان با فردغریبه اى آنجاست، آیا کنجکاو مى شوید ببینید غریبه چه کسى است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)


۸.آیا معمولاً درباره قیمت و محل خرید چیزهایى که دوستانتان مى خرند پرس و جو مى کنید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)


۹.آیا تا به حال کیف دیگران را بدون اجازه شان جست وجو کرده اید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)


۱۰.اگر رمز عبور شناسه دوستانتان را داشته باشید سرى به ایمیل هاى آنها مى زنید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

حالا اعداد رو با هم جمع نمایید تا درصد فضولی شما به دست آید درصد فوضولی خود را بسنجید.

 

ارسال نظر

تبلیغات متنی