کد خبر : 24921

فال حافظ | فال حافظ روزانه

فال حافظ جمعه 12 خرداد را آنلاین بگیرید....

به گزارش ورنداز :

فال حافظ جمعه 12 خرداد را آنلاین بگیرید

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۲۱

    دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

 گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

    که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

    که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

    شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد

    پیش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست

    در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو

    به هواداری آن عارض و قامت برخاست

    مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

    به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

    پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

    سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

    حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

    کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست

تعبیر فال حافظ :

ایمانت را قوی تر کن تا از رنج ملامت نجات یابی. گرفتاریت برطرف می شود. اگر در عین غمگینی خندیدی شاهکار کرده ای. کسانی که طرفداری تو را می کنند و از آشوب و غوغا نجاتت می دهند. تغییری در خود و افکارت بده. بدی ها را آتش بزن و بخشندگی را در خود پرورش بده.

فال حافظ آنلاین با تعبیر متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۳۴

    ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

    وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

    گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو

    هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی

  با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش

    بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی

    در مذهب طریقت خامی نشان کفر است

    آری طریق دولت چالاکی است و چستی

    تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی

    یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی

    در آستان جانان از آسمان میندیش

    کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

    خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد

    سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی

    صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز

    ای کوته آستینان تا کی درازدستی

تعبیر فال حافظ :

غافل از عشق و محبت به اطرافیان شده اید آنقدر مشغول خودتان گشته اید که قبله تان خودپرستی و غرور شده است و فقط خودتان را می بینید. بدون عشق بودن یعنی از خدا دور شدن یعنی بی معرفت بودن و سقوط کردن. اگر می خواهید حاجتتان روا شود توبه کنید و به محبت و عشق بپردازید.

فال حافظ آنلاین پیشگویی متولدین خرداد

غزل شماره: ۲۹۷

    زبان خامه ندارد سر بیان فراق

    وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

    دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

    به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

    سری که بر سر گردون به فخر می‌سودم

    به راستان که نهادم بر آستان فراق

  چگونه باز کنم بال در هوای وصال

    که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

    کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

    فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

    بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

    ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق

    اگر به دست من افتد فراق را بکشم

    که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق

    رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب

    قرین آتش هجران و هم قران فراق

    چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده‌ست

    تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق

    ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار

    مدام خون جگر می‌خورم ز خوان فراق

    فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

    ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

    به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ

    به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

تعبیر فال حافظ :

کار خود را به دست خدا بسپار. از تو دیگر کاری بر نمی آید. تو فقط باید صبر پیشه کنی. سرنوشت آنچه را که باید برایت رقم می زند پس دعا کن تا آنچه را که می خواهی پیش آید. اگر بخواهی به زور چیزی را بدست بیاوری زود هم از دست می دهی. پس با خدا و توکل به او کن.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۲۱۸

در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

    تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

    من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار

    گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود

    خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

    همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

    بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست

    زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود

    همت عالی طلب جام مرصع گو مباش

    رند را آب عنب یاقوت رمانی بود

    گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین

    کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود

    نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

    خودپسندی جان من برهان نادانی بود

    مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان

    نستدن جام می از جانان گران جانی بود

    دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب

    ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

تعبیر فال حافظ :

اگر می خواهی شان و منزلت بالایی داشته باشی با بدان دوستی نکن و بی خود جان خود را فدای آنان نکن به جای این کار به آینده ات سرو سامانی ببخش تا به جای رسیدن به سلطانی به گدایی نیفتی. همت بالا داشته باش تا از آب یاقوت بگیری و همیشه دلت روشن باشد.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۴۱۳

خط عذار یار که بگرفت ماه از او

    خوش حلقه‌ایست لیک به در نیست راه از او

    ابروی دوست گوشه محراب دولت است

    آن جا بمال چهره و حاجت بخواه از او

    ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار

    کآیینه‌ایست جام جهان بین که آه از او

    کردار اهل صومعه‌ام کرد می پرست

    این دود بین که نامه من شد سیاه از او

    سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن

    من برده‌ام به باده فروشان پناه از او

    ساقی چراغ می به ره آفتاب دار

    گو برفروز مشعله صبحگاه از او

    آبی به روزنامه اعمال ما فشان

    باشد توان سترد حروف گناه از او

    حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد

    خالی مباد عرصه این بزمگاه از او

    آیا در این خیال که دارد گدای شهر

    روزی بود که یاد کند پادشاه از او

تعبیر فال حافظ :

برای گشایش در کار خود از دوستانتان کمک بگیرید هر چند که می ترسید آنها دست رد به سینه ی سما بزنند. اخلاق و رفتار پسندیده تان اعتبار شما را صد چندان نموده است. به خدا پناه ببرید از شر شیطان که راه پیشرفت برایتان باز است. بسم الله بگوئید و قدم بگذارید و از یاد خدا غافل نشوید.

فال حافظ اصلی متولدین شهریور

غزل شماره: ۴۲۸

سحرگاهان که مخمور شبانه

    گرفتم باده با چنگ و چغانه

    نهادم عقل را ره توشه از می

    ز شهر هستیش کردم روانه

    نگار می فروشم عشوه‌ای داد

    که ایمن گشتم از مکر زمانه

    ز ساقی کمان ابرو شنیدم

    که ای تیر ملامت را نشانه

    نبندی زان میان طرفی کمروار

    اگر خود را ببینی در میانه

    برو این دام بر مرغی دگر نه

    که عنقا را بلند است آشیانه

    که بندد طرف وصل از حسن شاهی

    که با خود عشق بازد جاودانه

    ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

    خیال آب و گل در ره بهانه

    بده کشتی می تا خوش برانیم

    از این دریای ناپیداکرانه

    وجود ما معماییست حافظ

    که تحقیقش فسون است و فسانه

تعبیر فال حافظ :

نیرنگ و حیله هایی که در مورد شما به کار برده اند یکی پس از دیگری خنثی شده و این کار خداست. ملامت و ناراحتی تان دیگر تمام شده است. خودتان اراده کرده اید و غم را از دلتان بیرون نهاده اید. به دنبال حل معمایی هستید که به این زودی حل نمی شود.

فال حافظ واقعی متولدین مهر

غزل شماره: ۱۷۵

    صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

    که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

    هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

    درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

    تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

    که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

    به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

    که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

    ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

    به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

    ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

    چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

    چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

    سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

    ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ

    مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

تفسیر فال حافظ :

فردی به کمک تان می شتابد و شما را از ورطه ی درد و فلاکت نجات می بخشد. لباس عافیت بر تنتان می کند. کمی عصبانی هستید سعی کنید بر خودتان مسلط باشید. بین کسی جدایی نیاندازید تا بلایا از شما دور شود.

فال حافظ با قرائت متولدین آبان

غزل شماره: ۳۴۴

    عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

    دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می‌زنم

 بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود

    دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم

    اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو

    حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم

    تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی

    گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می‌زنم

    هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل

    نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم

    دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را

    این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می‌زنم

    با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم

    در مجلس روحانیان گه گاه جامی می‌زنم

تفسیر فال حافظ :

زمان طولانی را گذرانده اید تا بتوانید نامی نیک و جایی خوب در دل مردم برای خود باز کنید. ولی دشمنان مدام برای بدنامی تان دام پهن می کنند و به آنچه می خواهید می رسید و به تمام کسانی که خوبی کرده اید به خوبی نتیجه می بینید و کام دلتان شیرین می شود.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۲۰۸

    خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

    گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

    ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی

    آن چه در مذهب ارباب طریقت نبود

    خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق

    تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

  دولت از مرغ همایون طلب و سایه او

    زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

    گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن

    شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود

    چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

    نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

    حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

    هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

تفسیر فال حافظ :

مردانگی و مروت نیست که بخواهی به ضعیفان زور بگویی. گاهی تحت تاثیر حرف های مرددم آنچه را که برای خود نمی پسندی انجام می دهی. اگر دهن بین باشی شمع دلت خاموش شده و قلبت تیره می گردد. همیشه از خداوند کمک بخواه نه از بنده ی او. هر کاری را با وضو انجام بده تا لایق درگاه حق باشی.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۳۶۸

    خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

    به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

    زاد راه حرم وصل نداریم مگر

    به گدایی ز در میکده زادی طلبیم

    اشک آلوده ما گر چه روان است ولی

    به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم

    لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

    اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

    نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد

    مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم

  عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان

    به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم

    تا بود نسخه عطری دل سودازده را

    از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم

    چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

    ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

    بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ

    خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تفسیر فال حافظ :

بلند شو همت کن و تلاش داشته باش که برای باز شدن گره از کار خود باید اول از زور بازوی خودت دوم از یک دوست کمک بگیری. از راه درست پیش برو که در راه حرام کار به جایی نخواهی برد. طمع نداشته باش و این حق توست که برای رسیدن به هدف تلاش کنی. دل پر از غمت شاد می شود و این به خاطر امیدی است که داشته ای.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۴۹۴

    ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

    هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

    هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش

    آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

    شاید که به آبی فلکت دست نگیرد

    گر تشنه لب از چشمه حیوان به درآیی

    جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح

    باشد که چو خورشید درخشان به درآیی

    چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت

 کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی

    در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد

    وقت است که همچون مه تابان به درآیی

    بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی

    تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی

    حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه رو

    بازآید و از کلبه احزان به درآیی

تفسیر فال حافظ :

دچار وسوسه شده ای بر سر دو راهی مانده ای کاری کن که سر از بهشت در بیاوری نه جهنم. درست است که تشنه هستی ولی نداری و تشنگی بهتر از گناه کردن است. خدا پاداش صبر واجر ثواب تو را می دهد و سربلند از راهی که انتخاب کرده ای در می آیی زیرا فکر درست و راه راست را طی کردی تا خانه ی محزون تو شاد شود.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۱۳۸

    یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

    آن جوان بخت که می‌زد رقم خیر و قبول

    بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

    کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک

    رهنمونیم به پای علم داد نکرد

    دل به امید صدایی که مگر در تو رسد

    ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

    سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر

    آشیان در شکن طره شمشاد نکرد

    شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار

زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد

    کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد

    هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد

    مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

    که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد

    غزلیات عراقیست سرود حافظ

    که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

تفسیر فال حافظ :

گذشته ها گذشته. کینه ها را فراموش کنید و از خودتان مروت و گذشت نشان بدهید. منتظر جواب نامه ای هستید. امیدوار باشید. جوابش خواهد رسید. شما سرمشق دیگران هستید. کری کنید که دیگران از شما عبرت بگیرند.

 

ارسال نظر

تبلیغات متنی