کد خبر : 24497

خود ارضایی | آموزش خود ارضایی در مدارس

آموزش خودارضایی به کودکان در مدارس غرب را بخوانید

به گزارش ورنداز :

آموزش خودارضایی به کودکان در مدارس غرب را بخوانید 

آموزش خودارضایی به کودکان در مدارس!

آموزش خودارضایی در مدارس غربی اعتراض کرده، بخشی از مطلب را اینجا آورده‌ایم: از زمان روی کار آمدن دولت دمکرات جو بایدن و شعارها و مواضع افراطی دولت او در حوزه اجتماعی و فرهنگی، از جمله ترویج و تبلیغ انحرافات جنسی در قالب حقوق دگرباشان جنسی(LGBT) و تبعات دیگر این انحرافات از قبیل سقط‌جنین گسترده و سازمان‌یافته و برخوردار از بودجه فدرال، مبلغان انحرافات جنسی گویی در این کشور و کشورهای غربی همسو با واشینگتن سیاست‌های «جهانی‌سازی» و «نظم نوین جهانی» هستند.خودارضایی و ۱۰۰ نوع جنسیت: آن چه کودکان ما در مدارس می‌آموزند14020231000078_Test_NewPhotoFree14020231000087_Test_NewPhotoFree14020231000086_Test_NewPhotoFree14020231000085_Test_NewPhotoFree

14020231000088_Test_NewPhotoFree

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی