کد خبر : 24154

فـال تاروت کبیر | فـال تاروت کبیر روز

فـال تاروت کبیر جمعه 22 اردیبهشت را انلاین بگیرید...

به گزارش ورنداز :

فـال تاروت کبیر جمعه 22 اردیبهشت را انلاین بگیرید

فال تاروت ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین
متن فال:
کارت شما: ملکه جهت موافق
خلاقیت. توسعه. تکامل. اقوام مونث. زمان مناسب برای رشد وتوسعه و خلاقیت. این کارت در باره زیبایی و خلاقیت است و.می تواند اشاره ای به رابطه جنسی و یا بار داری باشد

فال تاروت ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت
متن فال:
کارت شما: دنیا جهت موافق
موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد
متن فال:
کارت شما: دنیا جهت موافق
موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین تیر
متن فال:
کارت شما: اعتدال جهت موافق
میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد
متن فال:
کارت شما: ملکه جهت مخالف
رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور
متن فال:
کارت شما: دادرسی جهت موافق
باز سازی. سلامتی. تصمیم مهمی که باید گرفته شود .هوشیاری. بهبود بیماری

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین مهر
متن فال:
کارت شما: خورشید جهت موافق
.موفقیت. بدست اوردن. رضایت. خوشبختی. عشق. لذت.ازدواج موفقیت امیز. اطفال

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آبان
متن فال:
کارت شما: دنیا جهت مخالف
به تاخیر افتادن نتیجه نهایی. عدم بینش.وقفه در کسب موفقیت. نا امیدی

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین آذر
متن فال:
کارت شما: دلقک جهت مخالف
حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین دی
متن فال:
کارت شما: کاهن جهت مخالف
سطحی بودن. کار های عجولانه. فعالیت های بیهوده از دست دادن وقت. ممکن است اخطاری باشد برای دست بر ذاشتن .از لجاجت و توجه به نصایح

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن
متن فال:
کارت شما: جادوگر جهت موافق
اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

فال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند
متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت موافق

شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

منبع ساقیا
ارسال نظر

تبلیغات متنی