کد خبر : 24129

بازنستگان | حقوق بازنشستگان | معوقات بازنشستگان

بازنشستگان کارگری از شروع واریز معوقات فررودین خبر دادند 

به گزارش ورنداز :

بازنشستگان کارگری از شروع واریز معوقات فررودین خبر دادند 

واریز معوقات مستمری فروردین

نظر رییس شورای فقهی بانک مرکزی درباره رمزارز/از نظر قانون اعتبار نداردگفته بازنشستگان، واریز معوقات مستمری فروردین براساس حروف الفبا آغاز شده است. ساعاتی بعد از پرداخت مستمری اردیبهشت برای بازنشستگانی که نام فامیلی شان با «الف» شروع می شود، معوقات فروردین آنها به حساب شان واریز شده است.قرار است تا روز بیست و نهم فروردین، حقوق اردیبهشت به اضافه معوقات فروردین برای تمام مستمری بگیران تامین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا واریز شود. 

منبع ۵۵ آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی