کد خبر : 23981

اختراع | اختراع لباس خود ترمیم

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، دانشگاه فلیندرز و کره جنوبی می‌گویند مدار‌های رسانای ایجاد شده توسط ذرات فلز مایع (LM) می‌توانند لوازم الکترونیکی پوشیدنی را تغییر دهند و راه‌هایی را برای توسعه بیشتر رابط‌های انسان و ماشین، از جمله رباتیک نرم و سیستم‌های نظارت بر سلامت باز کنند

به گزارش ورنداز :

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، دانشگاه فلیندرز و کره جنوبی می‌گویند مدار‌های رسانای ایجاد شده توسط ذرات فلز مایع (LM) می‌توانند لوازم الکترونیکی پوشیدنی را تغییر دهند و راه‌هایی را برای توسعه بیشتر رابط‌های انسان و ماشین، از جمله رباتیک نرم و سیستم‌های نظارت بر سلامت باز کنند.مایکل دیکی از محققان این طرح می‌گوید که منسوجات الکترونیکی تنفس پذیر آن‌ها دارای قدرت اتصال ویژه‌ای هستند تا به طور خودکار خود را حتی در صورت بریده شدن ترمیم کنند.به گفته محققان، هنگامی که منسوجات پوشش داده شده با نیروی قابل توجهی تحت فشار قرار می‌گیرند، ذرات در یک مسیر رسانا ادغام شده و امکان ایجاد مدار‌هایی را فراهم می‌کند که رسانایی را در هنگام کشیده شدن حفظ می‌کنند. الگو‌های رسانا در هنگام برش با ایجاد مسیر‌های رسانای جدید در امتداد لبه برش، به طور مستقل بهبود می‌یابند و ویژگی خود ترمیم شوندگی را ارائه می‌دهند.این تکنیک شامل پوشاندن پارچه به سوسپانسیون ذرات LM در دمای اتاق است. همچنین منسوجات پوشش داده شده با LM محافظت ضد میکروبی موثری در برابر سودوموناس آئروژینوزا (اصلی‌ترین پاتوژن عفونت‌های بیمارستانی) و استافیلوکوکوس اورئوس (نوعی باکتری) ارائه می‌دهند.

این قابلیت دفع میکروب نه تنها به پارچه کیفیت محافظتی می‌بخشد، بلکه از آلوده شدن مواد متخلخل در صورت استفاده طولانی مدت و یا تماس با افراد دیگر جلوگیری می‌کند.

ارسال نظر

تبلیغات متنی