کد خبر : 23166

فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 27 فروردین

فال تاروت کبیر یکشنبه 27 فروردین را آنلاین بگیرید...

به گزارش ورنداز :

فال تاروت کبیر یکشنبه 27 فروردین را آنلاین بگیرید

فال تاروت ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین
متن فال:
کارت شما: ماه جهت مخالف
اشتباهات کم اهمیت. اقامت در بیمارستان.افسردگی. سو استفاده از یک شخص

فال تاروت ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت
متن فال:
کارت شما: جادوگر جهت مخالف
اراده ضعیف. عدم تصمیم گیری. تاخیر. نا امنی

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد
متن فال:
کارت شما: امپراتور جهت مخالف
عدم تصمیم گیری. ضعف. تحت تاثیر دیگران بودن.شخصی که برای مقاصد خودش از شما استفاده می کند

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین تیر
متن فال:
کارت شما: عدالت جهت موافق
هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد
متن فال:
کارت شما: قدرت جهت موافق
قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور
متن فال:
کارت شما: ارابه جهت موافق
پیروزی و پاداش بعد از کاری سخت و دشوار. بعضی اوقات این کارت .سمبل شخصی است که تسلیم نمی شود. استقامت. پشتکار. اشفتگی. پریشانی. بد شانسی. وسیله نقلیه

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین مهر
متن فال:
کارت شما: خورشید جهت مخالف
تنهایی. شکست در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.اینده مه الود. شکست. انزوا

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین آبان
متن فال:
کارت شما: راهبه جهت مخالف
جهالت. نادانی. خود خواهی. زمان برای انجام عمل مناسب نیست.وضعیت ممکن است ان چیزی که شما فکر می کنید نباشد

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین آذر
متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت موافق
شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین دی
متن فال:
کارت شما: غیبگو جهت مخالف
تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد. اسیب پذیری. سستی.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن
متن فال:
کارت شما: کاهن جهت مخالف
سطحی بودن. کار های عجولانه. فعالیت های بیهوده از دست دادن وقت. ممکن است اخطاری باشد برای دست بر ذاشتن .از لجاجت و توجه به نصایح

فال ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند
متن فال:
کارت شما: چرخ سرنوشت جهت مخالف
بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

منبع ساقیا
ارسال نظر

تبلیغات متنی