کد خبر : 23138

رفتار زنان | رفتارهای اشتباه زنان

در این مطلب چند رفتار نادرست زنان را مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

در این مطلب چند رفتار نادرست زنان را مطالعه میکنید .

این رفتارهای نادرست زنان عشق مردان را سریع خاموش میکند .

رفتار های نادرست زنان 

۱. زنانی که به مردان مثل دستگاه خودپرداز نگاه می کنند.

این زنان این نگرش را دارند که مردها خودپرداز هستند و همیشه و هر زمانی که به پول نیاز داشتند باید آن را پرداخت کنند.

 

۲. زنانی که به دیگران توهین می کنند.

این زنان به تحقیر دیگران نیاز پیدا کرده اند و فقط می توانند چیزهای بد را در دیگران ببینند و آن را پخش کنند.

 

۳. زنانی که قدرت و تحمل کمی دارند.

یک ناراحتی یا مشکل جزئی در زندگی این زنان می تواند آنها را به شدت دچار استرس کند تا جایی که تمرکزشان را کاملا از دست می دهند. آنها نمی توانند مانند یک بزرگسال رفتار کنند و بیشتر اوقات فقط با دعوا کارشان را پیش می برند.۴. زنانی که قدرت درک و همدلی ندارند.

زنانی که نمی توانند دیدگاه شخص دیگری را ببینند و در درک دیدگاه دیگران ناتوان هستند. این زنان به هیچ وجه نمی توانند دیگران و احساساتشان را درک کنند. ممکن است ادعا کنند که احساس همدلی دارند اما آنها هیچ درکی از احساس همدلی ندارند.

 

۵. زنانی که ناامن هستند.

ناامنی خودش را به هر شکلی نشان می دهد. حسادت، وابستگی، کنترل کردن ، بیش از حد حساس بودن. اگر کسی به دیگری نیاز داشته باشد تا احساس خوشبختی کند، به روانشناس نیاز دارد، نه عشق و رابطه.

منبع یورتانگو
ارسال نظر

تبلیغات متنی