کد خبر : 22210

امیرقلعه نویی | مصاحبه امیر قلعه نویی

جدید ترین نشست خبری امیرقلعه نویی سرمربی تیم ملی را مشاهدا کنید.

به گزارش ورنداز :

جدید ترین نشست خبری امیرقلعه نویی سرمربی جدید تیم ملی را مشاهدا کنید.

سرمربی جدید تیم ملی در نشست خبری:

باید تلاش کنیم که طوری فوتبال بازی کنیم که مردم لذت ببرند و ما می توانیم این مهم را انجام بدهیم.

من فوتبال هجومی را دوست دارم، مردم نیز فوتبال هجومی ولی با برنامه را دوست دارند.

کادر فنی من هنوز تکمیل نشده است

انتقاد از لیست تیم ملی طبیعی است

ارسال نظر

تبلیغات متنی