کد خبر : 22029

چهارشنبه سوری | مراسم سنتی چهارشنبه سوری

امام جمعه‌ای ابراز نظرکرده که ما با چهارشنبه‌سوری مخالف نیستیم .

به گزارش ورنداز :

 امام جمعه‌ای ابراز نظرکرده که ما با چهارشنبه‌سوری مخالف نیستیم .

حمدعلی ابطحی : چهارشنبه‌سوری مال شما نیست که موافق یا مخالف باشید.

یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های ایرانی است که وقتی حتی اسلام هم نبود در ایران وجود داشت.

سنت‌های ملی ایرانی همیشه دوشادوش سنت‌های مذهبی در این کشور بوده‌اند و مسالمت‌آمیزترین ارتباط را باهم داشته‌اند.

زیبایی تاریخ ایران در این است که وقتی مسلمان شدند سنت‌های زیبای ایرانی را به خوبی حفاظت کردند. مسلمان شدند ولی عرب نشدند. 

مسلمان شدند ولی ارزش‌های سنتی و ملی خود را به بهترین وجه پاس داشتند.

نوروز و چهارشنبه‌سوری و سیزده‌به‌در و سایر سنت‌های ملی جزئی از آیین ایرانی است.

پاسداشت آن می‌تواند پاسداشت سنت‌های مذهبی هم کمک کند.

مبارک باشد.

هرچه سنتی‌تر باشد، بهتر.

الهی که سرخی آتش به صورت‌های رنگ پریده ایران منتقل شود و زردی ناشی از ناامیدی از وجودمان زایل شود.

منبع چند ثانیه
ارسال نظر

تبلیغات متنی