کد خبر : 21918

یارانه | یارانه نقدی | پرداخت یارانه اسفند

اخرین یارانه نقدی به حساب سرپرستان واریز شد

به گزارش ورنداز :

اخرین یارانه نقدی به حساب سرپرستان واریز شد 

واریز یارانه نقدی  ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اسفندماه از دقایقی پیش آغاز شده و تا آخر امشب به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و با توجه به این که یارانه اسفند آخرین یارانه نقدی واریزی در سال جاری است می توان گفت که پرونده واریز یارانه  در سال  ۱۴۰۱ امروز بسته می شود.بر همین اساس، در صورتی که خانوارها جزو دهک‌های اول تا سوم باشند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار گیرند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر یارانه  به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد

منبع شهر خبر
ارسال نظر

تبلیغات متنی