کد خبر : 21893

فال قهوه | فال قهوه ۲۱ اسفند

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید‌‌.

به گزارش ورنداز :

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید‌‌.

فال قهوه متولدین فروردین

دوستی و مهربانی, آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت.

فال قهوه متولدین اردیبهشت

خبر خوب _ تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

فال قهوه متولدین خرداد

نیت پاک, آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

فال قهوه متولدین تیر

موانع – سد – برای رسیدن به مقصود, با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید _ گرفتاری

فال قهوه متولدین مرداد

رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

فال قهوه ادامه متولدین شهریور

ریا و زیان کار, با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه.

فال قهوه متولدین مهر

رسیدن به سازگاری – توافق.

فال قهوه متولدین آبان

به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

فال قهوه متولدین آذر

صاحب فرزندان زیادی میشوید و هر کدام به عزت و شهرت میرسند.

فال قهوه متولدین دی

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

فال قهوه متولدین بهمن

روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ _ حمایت والدین.

فال قهوه متولدین اسفند

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش.

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی