کد خبر : 21866

فال | فال ابجد

فال ابجد روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید.

به گزارش ورنداز :

 

 

 

فال ابجد متولدین فروردین

 

حروف ابجد: آ د آ

تعبیر فال ابجد:

برای شخص جوان به معنی شخصیتی حساس با استعدادهای قوی هنری

 

فال ابجد اردیبهشت

حروف ابجد: آ ج ج

تعبیر فال ابجد:

مراقب باشید تا انتخاب درستی کنید

فال ابجد خرداد

حروف ابجد: آ آ ج

تعبیر فال ابجد:

ناراحتی از مطابقت با شرایطی که آن را دوست ندارید

فال ابجد تیر

حروف ابجد: ب آ آ

تعبیر فال ابجد:

نادیده گرفتن نقاط مثبت زندگی

فال ابجد مرداد

حروف ابجد: ب ب ب

تعبیر فال ابجد:

دوستی با یک جوان پر شور، احساساتی و خیال پرداز

 

فال ابجد شهریور

حروف ابجد: د د آ

تعبیر فال ابجد:

داشتن توقع بیش از حد از دیگران

فال ابجد مهر

حروف ابجد: ب ج ب

تعبیر فال ابجد:

مجبورید نظر عده ای را جلب کنید

 

فال ابجد آبان

حروف ابجد: ب ب ب

تعبیر فال ابجد:

پشت سر گذاشتن یک دوره فشار و ناراحتی

فال ابجد آذر

حروف ابجد: د د د

تعبیر فال ابجد:

از دست دادن کسی که به شما علاقه مند بوده و قدرش را نمی دانستید

 

فال ابجد دی

حروف ابجد: آ آ د

تعبیر فال ابجد:

ارتقای شغل و جایگاه اجتماعی

 

فال ابجد بهمن

حروف ابجد: ب ج ج

تعبیر فال ابجد:

می خواهید هدف بزرگی را به انجام برسانید

فال ابجد اسفند

حروف ابجد: ج ج ج

تعبیر فال ابجد:

خبر یک تولد را خواهی شنید

ارسال نظر

تبلیغات متنی