کد خبر : 21793

الماس | ضربه زدن به الماس

الماس سخت‌تر از هر چیز دیگری است که می‌شناسیم.

به گزارش ورنداز :

الماس سخت‌تر از هر چیز دیگری است که می‌شناسیم ویدئویی از مقاومت الماس در برابز ضربه مشاهده کنید.

میزان مقاومت الماس:

مقاومت الماس‌های کوچک به طوریست که آک ها را در افزارهایی برای بریدن یا سوراخ کردن سنگ‌های سخت و فلزها سوار می‌کنند. 

الماس‌های درشت را چون جواهر به کار می‌برند. الماس را پیش از آنکه به صورت جواهر درآید تراش می‌دهند و پرداخت می‌کنند.

ارسال نظر

تبلیغات متنی