کد خبر : 21748

Chat GPT | ربات Chat GPT

این مرد نورون را با خدمات Azure ترکیب کرد و به لطف آنها Chat GPT "نور را دید".

به گزارش ورنداز :

 این مرد نورون را با خدمات Azure ترکیب کرد و به لطف آنها chatGPT"نور را دید".

اکنون ChatGPT می تواند در مورد تصاویر، فیلم ها یا هر شیء روی آنها بحث کند.

این به شما امکان می دهد تقریبا تصور کنید که دستیارهای صوتی در تلفن های هوشمند در آینده چگونه خواهند بود.

ارسال نظر

تبلیغات متنی