کد خبر : 21636

فال شمع | فال شمع ۱۴ اسفند

فال شمع یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال شمع یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را در ورانداز مطالعه میکنید 

فال شمع فردا متولدین فروردین

در موضوعی که شما را در تنگنا قرار داده, با تلاش و کوشش, گشایشی رخ می دهد و به شما کمک می رسد.

فال شمع فردا متولدین اردیبهشت

مواظب باشید و احتیاط کنید. در کمین نشسته است که به شما ضربه بزند. ممکن است از لحاظ شغلی ضرر و زیان ببینید.

فال شمع فردا متولدین خرداد

سفر در پیش دارید . از همان سفرهای خاطره انگیز و به یاد ماندنی که خستگی و کسالت را از وجودتان خارج می کند. با روحیه ای شاد به اسقبال این سفر بروید چون به آن احتیاج دارید.

فال شمع فردا متولدین تیر

با عطوفت و مهربانی و عشق می توانید همه را به سوی خود جلب کنید. اعمال و رفتار ناشایست خود را کنار بگذارید و به مردم بیشتر نزدیک شوید.

فال شمع فردا متولدین مرداد

در آینده دچار گرفتاری و دردسر می شوید ولی قبل از رویارویی با آن بهتر است خود را نجات دهید و راه چاره ای پیدا کنید.

فال شمع فردا متولدین شهریور

طرحهای جدیدی را در سر می پرورانید. پیشنهادهای جالب توجهی نیز به شما می شود. باید همه جوانب آنها را خوب بسنجید تا دچار ضرر و زیان نشوید و سرمایه تان نسوزد.

فال شمع فردا متولدین مهر

دوستان صادق و با وفایی در اطراف خود دارید که در هر گرفتاری به شما کمک می رسانند. قدر آنان را بدانید و با آنها مهربانی کنید.

فال شمع فردا متولدین آبان

 با اقوام و نزدیکان خود دیدار خواهید داشت. در مورد معاملاتی که در پیش دارید محتاط باشید. قبل از هرگونه تصمیم گیری جوانب مسئله را با دقت بسنجید.

فال شمع فردا متولدین آذر

برنامه ریزی شما ثمر می دهد و بالاخره به موفقیت می رسید. در معامله ای که سرمایه گذاری کرده بودید شانس می آورید و سود خوبی نصیبتان می شود.

فال شمع فردا متولدین دی

موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید. وضع کار و حرفه تان رو به رونق می گذارد و رفاه دست می یابید.

فال شمع فردا متولدین بهمن

خبرهای خوبی در رابطه با کار و حرفه خود دریافت خواهید کرد. در معامله ای که انجام داده اید منفعت می برید.

فال شمع فردا متولدین اسفند

تحت حمایت قرار می گیرید و به امنیت و آسایش می رسید. اضطراب آینده را نداشته باشید وضع مالی تان خوب می شود.

منبع گشتنی نیوز
ارسال نظر

تبلیغات متنی