کد خبر : 20038

فال قهوه | فال قهوه ۶ بهمن

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و با ما همراه باشید

به گزارش ورنداز :

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و با ما همراه باشید

فال قهوه متولدین فروردین

حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

فال قهوه متولدین اردیبهشت

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید, سهل انگار نباشید.

فال قهوه متولدین خرداد

صاحب فرزندان زیادی میشوید و هر کدام به عزت و شهرت میرسند.

فال قهوه متولدین تیر

فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی _ شانس در بخت آزمایی.

فال قهوه متولدین مرداد

یک گرفتاری, اما با عاقبت خوش.

فال قهوه ادامه متولدین شهریور

مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه _ درخشش در جمع دوستان _ دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

فال قهوه متولدین مهر

کارهای در هم _ فقر اقتصادی _ بی پولی.

فال قهوه متولدین آبان

زندگی آرام _ خوش و متوسط .

فال قهوه متولدین آذر

به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

فال قهوه متولدین دی

خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی.

فال قهوه متولدین بهمن

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

فال قهوه متولدین اسفند

عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش.

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی