کد خبر : 20000

فال قهوه | فال قهوه ۵ بهمن

فال روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و با ما همراه باشید

به گزارش ورنداز :

فال روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و با ما همراه باشید.

فال قهوه متولدین فروردین

بخت و اقبال بزرگ.

فال قهوه متولدین اردیبهشت

نشانگر یک آرزو می باشد, به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی.

فال قهوه متولدین خرداد

در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

فال قهوه متولدین تیر

دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

فال قهوه متولدین مرداد

از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید, مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

فال قهوه ادامه متولدین شهریور

افراد عاقل و روشن – بینی و قضاوت صحیح و درست.

فال قهوه متولدین مهر

نشان مردم فرومایه است, از طرف آنها اذیت میشوید, با دور اندیشی مزاحمت کنید.

فال قهوه متولدین آبان

موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن. 

فال قهوه متولدین آذر

به سوی روشنی و خوشبختی گام برمیدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

فال قهوه متولدین دی

حیله و نیرنگ _ دسیسه _ توسل به زور.

فال قهوه متولدین بهمن

موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه.

فال قهوه متولدین اسفند

دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی