کد خبر : 19831

تست هوش | تست هوش سخت

اگر فکر می کنید بسیار باهوش و دقیق هستید بگویید مشکل اصلی این تصویر چیست؟

به گزارش ورنداز :

تست هوش

اگر فکر می کنید بسیار باهوش و دقیق هستید بگویید مشکل اصلی این تصویر چیست؟

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شماست؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

به شیشه های عینک دقت کنید؛ یکی بیضی و دیگری مستطیل است!

ارسال نظر

تبلیغات متنی