کد خبر : 19793

فال قهوه | فال قهوه ۳۰ دی

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنی و با ما همراه باشید.

به گزارش ورنداز :

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنی و با ما همراه باشید.

فال قهوه متولدین فروردین

ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت.

فال قهوه متولدین اردیبهشت

نشانگر غم و اندوه است, در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

فال قهوه متولدین خرداد

رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

فال قهوه متولدین تیر

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش.

فال قهوه متولدین مرداد

بگو مگو – دعوت و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان, صبور باشید.

فال قهوه ادامه متولدین شهریور

تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

فال قهوه متولدین مهر

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید, فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود. 

فال قهوه متولدین آبان

ازدواج – مشارکت.

فال قهوه متولدین آذر

دوستی و مهربانی, آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت.

فال قهوه متولدین دی

خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها _ پشت سر گذاشتن بدی ها.

فال قهوه متولدین بهمن

حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه – گشایش بخت _ راه حلی برای مشکلات.

فال قهوه متولدین اسفند

اگر مرد مجرد هستید, صاحب زنی خوش سیما خواهید شد. در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی