کد خبر : 19712

فال قهوه | فال قهوه ۲۸ دی

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و لذت ببرید

به گزارش ورنداز :

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و لذت ببرید

فال قهوه متولدین فروردین

رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

فال قهوه متولدین اردیبهشت

 با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی _ خشم _ کینه قدیمی _ احتیاط _ هشدار.

فال قهوه متولدین خرداد

سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت _ افترا _ خدعه – حسادت _ ریای زن یا مرد.

فال قهوه متولدین تیر

نصیحت پذیری _ خبرهای تازه.

فال قهوه متولدین مرداد

عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام, ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی.

فال قهوه ادامه متولدین شهریور

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه متولدین مهر

جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

فال قهوه متولدین آبان

جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

فال قهوه متولدین آذر

روزی حلال و سخاوتمندانه که با رنج و زحم بدست آمده است.

فال قهوه متولدین دی

نشانگر یک آرزو می باشد, به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی.

فال قهوه متولدین بهمن

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

فال قهوه متولدین اسفند

همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی