کد خبر : 19343

فال قهوه | فال قهوه ۲۰ دی

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و لذت ببرید.

به گزارش ورنداز :

فال قهوه روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید و لذت ببرید.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتی برطرف می شود – به معنای نذر است.

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید.

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

نشانگر یک آرزو می باشد, به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی .

فال قهوه متولدین تیر

تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

فال قهوه متولدین مرداد

فردی حیله گر و فریبنده, نابکار و دروغگو, مواظب باشید.

فال قهوه متولدین شهریور

رسیدن به سازگاری – توافق 

فال قهوه متولدین مهر

علم و دانش, از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

فال قهوه متولدین آبان

دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن.

فال قهوه متولدین آذر

داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

فال قهوه متولدین دی

نیت پاک, آراستگی و دینداری در شما حد کمال میباشد.

فال قهوه متولدین بهمن

زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات _ مسافرتهای سودمند.

فال قهوه متولدین اسفند

دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن.

منبع صفحه اقتصاد
ارسال نظر

تبلیغات متنی