کد خبر : 19176

رابطه جنسی | عوارض مصرف شیر بعد از رابطه جنسی

بعد از رابطه جنسی برای تامین انرژی از دست رفته باید بعضی خوردنی ها را مصرف کرد و تعدادی دیگر از مواد غذایی را مصرف نکرد.

به گزارش ورنداز :

عوارض مصرف شیر بعد از رابطه جنسی

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﺷﺪﻥ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ 2 ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ،ﭘﯿﺎﺯ، ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ‌( ﮐﻼ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ‌) ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﺳﺖ‌، ﻣﺼﺮﻑ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ، ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽﻣﺜﻞ ﺁﺏ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ و ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ رابطه جنسی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﯿﺮ باید ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭاﯼ ﻧﻮزﺍﺩ ﺷﯿﺮﺧﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺷﯿﺮ ﻧﺪهند.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
منبع برنا
ارسال نظر

نظرات کاربران
  • چنگیز

    بعد از یک شب رویایی و تا صبح اوف هوف کردن و عشق بازی و درنهایت خالی شدن کمر دو طرف یه معجون عسل و سیاه دونه نیم کوب با گلاب و زعفران بسیار دلچسب و مقوی هست و خوردن چند تکه نارگیل و موز و برای صبحانه هم کله پاچه بهترین خوراکی بعد از یک شب طوفانی میباشد!

تبلیغات متنی