کد خبر : 17098

قیمت دلار | آخرین قیمت دلار در بازار ایران | قیمت دلار در صرافی ملی | نرخ دلار در 29 آبان 1401

آخرین قیمت دلار رو در ادامه مطلب زیر بخوانید.

به گزارش ورنداز :

امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۳۱۶ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۶۵۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۳۱۶ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۶۵۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۳۱۴۲۷ ۳۱۴۳۱ ۳۱۴۷۱ ۳۱۵۰۳ ۳۲۰۴۱ ۳۳۲۶۹
قیمت فروش ۳۱۷۵۲ ۳۱۷۶۷ ۳۱۸۱۳ ۳۱۸۳۵ ۳۲۴۱۴ ۳۳۶۹۶
هفته سوم آبان قیمت خرید ۳۳۸۸۲ ۳۴۱۴۴ ۳۴۱۶۶ ۳۴۱۵۷ ۳۴۱۵۵ ۳۳۲۱۵
قیمت فروش ۳۴۳۰۸ ۳۴۴۱۹ ۳۴۵۰۰ ۳۴۵۰۶ ۳۴۵۰۷ ۳۳۴۵۰
هفته چهارم آبان قیمت خرید  ۳۲۷۳۷  ۳۲۷۱۳ ۳۳۰۵۴ ۳۳۱۵۶ ۳۳۳۳۵ ۳۳۲۲۶
قیمت فروش ۳۳۱۴۵ ۳۳۰۹۷ ۳۳۴۰۲ ۳۳۵۱۳ ۳۳۶۷۷ ۳۳۵۸۱
هفته پنجم آبان قیمت خرید ۳۳۲۵۰ ۳۳۳۱۶ - - - -
قیمت فروش ۳۳۵۵۰ ۳۳۶۵۶ - - - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت

۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۹۵۸ ۲۸۷۱۵۷ ۲۸۷۱۵۷
قیمت فروش ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۸۴۲ ۲۹۰۰۴۳ ۲۹۰۰۴۳
هفته سوم آبان قیمت خرید ۲۸۷۳۵۶ ۲۸۷۵۵۵ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶
قیمت فروش ۲۹۰۲۴۴ ۲۹۰۴۴۵ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲
هفته چهارم آبان قیمت خرید ۲۸۷۷۵۴ ۲۸۷۷۵۴ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۸۵۵۰ ۲۹۱۵۳۵
قیمت فروش ۲۹۰۶۴۶ ۲۹۰۶۴۶ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۱۴۵۰ ۲۹۴۴۶۵
هفته پنجم آبان قیمت خرید ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ - - - -
قیمت فروش ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ - - - -
منبع اقتصاد آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی