کد خبر : 16771

ذخایر سدها | ذخایر سدهای کشور

هم‌اکنون ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی استمیزان ذخایر آب سد‌های کشور ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی مخازن سد‌ها به ۳۶ درصد می‌رسد

به گزارش ورنداز :

میزان ذخایر آب سد‌های کشور ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی مخازن سد‌ها به ۳۶ درصد می‌رسد؛ به‌عبارتی هم‌اکنون ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی استمیزان ذخایر آب سد‌های کشور ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی مخازن سد‌ها به ۳۶ درصد می‌رسد؛ به‌عبارتی هم‌اکنون ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است.جدیدترین آمار رسمی اعلامی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری (آغاز مهر ۱۴۰۱) تا روز بیست‌ویکم آبان‌ماه، میزان ورودی آب به سد‌های کشور به یک‌میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون مترمکعب رسید.

بررسی میزان ورودی آب به سد‌ها در زمان مشابه سال قبل (۱.۷۳ میلیارد مترمکعب) و مقایسه آن با آمار امسال از افزایش حدود یک‌درصدی ورودی آب به سد‌ها در سال آبی جاری حکایت دارد.

درحال حاضر میزان ذخایر آب سد‌های کشور ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی مخازن سد‌ها به ۳۶ درصد می‌رسد؛ به‌عبارتی هم‌اکنون ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است.

منبع انتخاب
ارسال نظر

تبلیغات متنی