کد خبر : 16767

جملات عاشقانه | تاثیر بیشتر جملات عاشقانه

جملات عاشقانه را درگوش چپ بگویید.دانشمندان کشف کردند گوش چپ که اطلاعات خود را به نیمکره راست مغز ارسال می‌کند گوش«عشق»است، بنابراین عبارات احساسی رابرای درک بهتر باید دراین گوش نجواکرد.

به گزارش ورنداز :
 
جملات عاشقانه را درگوش چپ بگویید.دانشمندان کشف کردند گوش چپ که اطلاعات خود را به
نیمکره راست مغز ارسال می‌کند گوش«عشق»است، بنابراین عبارات احساسی رابرای درک بهتر باید دراین گوش نجواکرد.
 
گوش چپ که اطلاعات خود را به نیمکره راست مغز ارسال می‌کند گوش "عشق" است و بنابراین عبارات احساسی را برای درک بهتر باید در این گوش نجوا کرد.
بخش چپ مغز منطق،توجه به جزئیات،زبان، علم و استراتژیها را نشان می‌دهد و طرف راست تصورات،اشراق و سیر و سلوک،دید همزمان،تخیلات و احساسات را حاکمیت می‌کند .هر یک از این بخشهای مغز قسمت مخالف بدن را کنترل می‌کنند.بنابراین منطقی است که تصور شود یک جمله احساسی اگر مستقیما از طرف چپ بدن ارسال شود سریعتر به مراکز احساسی می‌رسند.
به طور طبیعی چشم راست با ذکاوت بیشتری می‌تواند رنگها را درک کند این درحالی است که بهتر است مادران گونه چپ کودک را ببوسند و یا با دست چپ کودک را در آغوش بگیرند.
در حقیقت دانشمندان انگلیسی در تحقیقات خود نشان دادند که 85 درصد  از زنان چپ دست یا راست دست کودک خود را با دست چپ در آغوش می‌گیرند.
به این ترتیب  واکنش‌های فیزیکی و احساسی کودک مستقیما به طرف راست مغز مادر می‌رسند .به تازگی گروهی از محققان با آزمایش هزاران نفر مشاهده کردند که گوش چپ در این افراد "گوش عشق" است. به طوری که 69 درصد از موارد خاطر نشان کردند تمام عبارات شیرین و عاطفی را هنگامی‌که از راه گوش چپ می‌شنوند بهتر درک می‌کنند و تنها 56 درصد از موارد اگر این عبارات را با گوش راست بشوند می‌توانند عمق آنها را درک کنند.
 
منبع عجیب ترین ها
ارسال نظر

تبلیغات متنی