کد خبر : 16734

قیمت دلار | آخرین قیمت دلار در بازار ایران | قیمت دلار در صرافی ملی | نرخ دلار در 22 آبان 1401

آخرین قیمت دلار در صرافی های رسمی و ملی را در ادامه مطلب زیر بخوانید.

به گزارش ورنداز :

امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۲ هزار و ۷۱۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۹۷ تومان برای برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۷۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۶۴ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۲ هزار و ۷۱۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۹۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۳۱۴۲۷ ۳۱۴۳۱ ۳۱۴۷۱ ۳۱۵۰۳ ۳۲۰۴۱ ۳۳۲۶۹
قیمت فروش ۳۱۷۵۲ ۳۱۷۶۷ ۳۱۸۱۳ ۳۱۸۳۵ ۳۲۴۱۴ ۳۳۶۹۶
هفته سوم آبان قیمت خرید ۳۳۸۸۲ ۳۴۱۴۴ ۳۴۱۶۶ ۳۴۱۵۷ ۳۴۱۵۵ ۳۳۲۱۵
قیمت فروش ۳۴۳۰۸ ۳۴۴۱۹ ۳۴۵۰۰ ۳۴۵۰۶ ۳۴۵۰۷ ۳۳۴۵۰
هفته چهارم آبان قیمت خرید  ۳۲۷۳۷  ۳۲۷۱۳ - - - -
قیمت فروش ۳۳۱۴۵ ۳۳۰۹۷ - - - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۷۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۶۴ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۹ هزار و ۶۷۶ تومان قیمت خورد.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۹۵۸ ۲۸۷۱۵۷ ۲۸۷۱۵۷
قیمت فروش ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۸۴۲ ۲۹۰۰۴۳ ۲۹۰۰۴۳
هفته سوم آبان قیمت خرید ۲۸۷۳۵۶ ۲۸۷۵۵۵ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶
قیمت فروش ۲۹۰۲۴۴ ۲۹۰۴۴۵ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲
هفته چهارم آبان قیمت خرید ۲۸۷۷۵۴ ۲۸۷۷۵۴ - - - -
قیمت فروش ۲۹۰۶۴۶ ۲۹۰۶۴۶ - - -

-

منبع اقتصاد آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی