کد خبر : 16712

تکنیک کاربردی | تکنیک اندازه گیری

اندازه گیری عبارت است از مقایسه یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت که اصطلاحا واحد نامیده می شود. واحدهای استاندارد که برای هر کمیت از اندازه گیری ها تعیین می گردد بر طبق قراردادهای بین المللی تعیین شده و مقداری را که ما از هر اندازه گیری بدست می آوریم نشان می دهد که مقدار اندازه گیری شده در واقع چند برابر مقدار واحد آن کمیت است.

به گزارش ورنداز :

تعاریفی در اندازه گیری

اندازه گیری عبارت است از مقایسه یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت که اصطلاحا واحد نامیده می شود. واحدهای استاندارد که برای هر کمیت از اندازه گیری ها تعیین می گردد بر طبق قراردادهای بین المللی تعیین شده و مقداری را که ما از هر اندازه گیری بدست می آوریم نشان می دهد که مقدار اندازه گیری شده در واقع چند برابر مقدار واحد آن کمیت است.

 

تکنیک کاربردی برای اندازه گیری 

این ترفند رو هم یاد بگیرین
برای وقتایی که خطکش و متر ندارین بدردتون میخوره

 

حجم ویدیو: 1.00M | مدت زمان ویدیو: 00:00:07
منبع گیز میز
ارسال نظر

تبلیغات متنی