کد خبر : 16630

حقوق بازنشستگان | بازنشستگان

مبلغ عیدی سال 1402 مشخص شد | مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد.

به گزارش ورنداز :

مبلغ عیدی سال 1402 مشخص شد | مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

جزییات تازه از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

 

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

- حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.

 

- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن ۵۵ سال تمام رسیده باشد .

در ادامه به صورت خلاصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان اشاره می شود:

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.

۳-فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.

۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.

* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان.

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که زنان با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.

۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

* بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

 

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد

منبع شما نیوز
ارسال نظر

نظرات کاربران
 • ناشناس

  اصلا معلوم نشد عیدی بازنشستگان کارگری چقدر است چرا به اندازه مبلغ کارمندی دولت عیدی می پردازند

 • ناشناس

  بل

 • بل

 • مظفراسکندرنژاد

  ایکاش۳ماه حقوق عیدی پرداخت می‌کردید.

 • ناشناس

  الان مشخص نیست عیدی چقدر است
  بجاش تموم قوانین صد سال گذشته وآینده تامین اجتماعی رو گفتی خر پیش

 • بازنشسته

  چراعیدی۱۶۰۰میلیون حق مابازنشسته کارگری خوردتان نشه مرض بشه توخانواده تان بیافته چقدرظلم

 • ناشناس

  عیدی بازنشستگان تامین اجتمآعی باید مثل شاغلین کارءگری پرداخت شود اگر خیانت نکنن‌ یک شب ما کارمند میشیم

 • ناشناس

  توی ادارات مردم را هر طور که عشقشان بکشد بازنشسته میکنند هی دم از قانون نزنید این قانونی که شما میگویید سالهاست که مرده

 • ناشناس

  با سلام
  عیدی
  مستمری بگیر ها چقدره امسال

 • محمد مهدی

  سلام خسته نباشید شغل بند آلمتوربندی برای شرکت کار میکنم اما در بیمه ک برای بند پرداخته می شود اسمی از عنوان شغلی نبرده و به عنوان کارگر ساده بیمه پرداخت میشود کسی از بازرسان بیمه نیومده که این شرکت چرا با بتن آلمتور کار داره اما کسی به عنوان آلمتوربند نداره

 • احمد

  عیدی بازنشسته های تامین اجتماعی باید مانند کارگران شاغل پرداخت گردد نه مانند کارمندان دولت این چه قانون بی قانونی هست که شاغل تامین اجتماعی ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق بگیر باشد و بازنشسته با قانون کارمندان دولت عیدی بگیرد عیدی بازنشسته ها را هم مثل شاغلین ۲ تا ۳ برابر حداقل بگیر کنید تا رفع تبعیض شود

 • ناشناس

  چرا ماها که ده روز حقوق میگیریم حقوق مان زیاد نکردن ما با دهروز حقوق چکار کنیم بربم گدای کنیم خدا لعنتون کنه چکار کنم با دوتا بچه

 • ناشناس

  صحیح

 • ناشناس

  عیدی چی شد؟

 • ناشناس

  گنا داریم

 • ناشناس

  گنا داریم بخدا

 • ناشناس

  این حکومت درست بشو نیست

 • بازنشسته

  اون موقع کهدشاغلیم قانون کارگری داریم اون موقع که بازنشسته میشیم قانون کارمندی داریم آخه یکی نیست بگه کارگزار نامحترم این چه قانونی است اجرا میکنی من یه راننده پایه یک با ماشین سنکین باز نشست شدم چرا باید بیمه من کارگری باشه این قانون انشالله بخوره تو سرتون

 • ناشناس

  من با داشتن چهار سال سابقه بیمه دوبار سکته مغزی که باراول سکته ناقص وبار دوم سکته کامل که باعث فلج دست‌وپا شده ودکتر مغزواعصابودکتر قلب من رااز کار افتاده کلی وداعم تشخیص دادن ولی کمیسیون پزشکی رد کرده‌اند من الان سربار پدرومادر شدم نه توانایی کار دارم ونه درآمدی دوازده ساله که این اتفاق برای من افتاده بااینکه دریچه قلبم فلزی تکلیف چهار سال بیمه‌ای که پرداخته ام چی میشه

 • ناشناس

  ودهل

 • ناشناس

  ودهل

 • صدیق

  سلام‌ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۲ماه‌ حقوق هستش وحقشونه

 • ناشناس

  من نمیدونم خون اونایی که حقوقاشون اضاف شده رنگینتره ما ب ۵ونیم حقوق با۳ملیون کرایه وقسط با بچه و نوه ویک جون تو خونه باید چتو زندگی کنموالا دیگه سنمم بالا هس که کارم نمیتونم بکنم

 • ناشناس

  این همه توضیح دادین ولی آخرش نفهمیدیم عیدی چقدره

 • ناشناس

  بسیجی ساندیس خور آخرشه خوب بخور

 • سیدمجید شهبازی

  آخه یکی نیست بگه هی میگن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خصوصا حداقل بگیران ۵۷/درصد افزایش یافته است جای تأسف است که حقیر بیش از سی سال خدمت پس از اعلام افزایش کل دریافتی حقیر با عائله و...شش ملیون شده.وهی میگن مشکل حداقل بگیران تامین اجتماعی خیلی افرایش داشته.یعنی شش ملیون...یامسؤلین امرنمیدونن یا کانون وهیات امنا حداقل بگیر میان‌شان نیست که به این متوجه شوند..به امید اجرای قانون و عقل...

 • رضا

  نمایندگان مجلس، یه شبه حقوق خودشون رو چند برابر میکنن و آب از آب تکون نمیخوره،ولی واسه کارگر و کارمند بدبختی که واسه گرفتن رای تو روز انتخابات هزار کلک سوار میکنن، بخوان افزایش حقوق دو ریالی بدن یا تعیین عیدی و پاداش، جونشون به لبشون میاد نمایندگان عزیز!!.

 • زهره

  مگه کسی که ۲۰ سال کار کرده یک پایه حقوق نمی گیره تقریبا ۵۲۰۰‌پس چرا یکی که ۱۰ سال کار کرده نصف این حقوق رو بهش نمی دید که میشه۲۶۰۰اخه با ده روز حقوق چندر ،غازی توی اینهمه بحران چی میشه کرد این ظلمه اون همه خقوقهای نجومی می گیرند اونوقت من حقوق ۱۴۰۰می گیرم خدا رو خوش نمی یاد حتی پول یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هم نیست ما راضی نیستیم خدا هم راضی نباشد حقوق ده ساله ها رو اقلا نصف حقوق ۲۰ ساله ها بکنید

 • ناشناس

  زارت چش نخوری پیش بینات همه اش درسته اسپند دود کن واسه خودت

 • ناشناس

  نمی‌خواد‌به‌مردم‌محبت دروغین‌بکنید‌تورم‌بیارین‌پایین
  قیمت‌اجناس‌روز‌مره‌مردم که‌مجبورن‌بخرن‌هر‌لحظه بالا میره‌
  مملکت‌صاحب‌نداره‌حالا اونجا‌می‌شینن‌‌به‌مردم‌میگن‌فرزند‌آوری‌کنین
  تو‌خرج‌زندگی خودشون‌موندن‌چطوری به‌مردم‌چنین‌پیشنهاد ی‌میدین

تبلیغات متنی