کد خبر : 13294

ژان لوک گدار | خودکشی ژان لوگ گدار

وکیل «ژان لوک گدار» تأیید کرد که این سینماگر سرشناس فرانسوی از طریق اُتانازی (خودکشی مساعدت‌شده یا خودخواسته) به زندگی خود پایان داده است

به گزارش ورنداز :

خودکشی ژان لوگ گدار

«ژان لوک گدار» خودکشی خودخواسته کرده است

وکیل «ژان لوک گدار» تأیید کرد که این سینماگر سرشناس فرانسوی از طریق اُتانازی (خودکشی مساعدت‌شده یا خودخواسته) به زندگی خود پایان داده است

منبع چند ثانیه
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی