کد خبر : 12909

تصورات | تصورات اشتباه

تصورات اشتباه امروزی پیش از ازدواج، میتواند از دلایلی برای جدایی روابط باشد.

به گزارش ورنداز :

تصورات اشتباه قبل از ازدواج

تصورات اشتباه امروزی پیش از ازدواج، میتواند از دلایلی برای جدایی روابط باشد.

عوضش میکنم

اگر شماهم چنین فکری در سر دارید،نباید فراموش کنید که شما و همسرتان از دو خانواده و دو فرهنگ متفاوت هستید و هرگز نمیتوانید دنیا را از یک دریچه ببینید. بعضی ویژگی های همسرتان، تقریبا غیر قابل تغییر است. این را بپذیرید.

باید برای هم بمیریم

اما گمان نکنید برای داشتن یک زندگی عاشقانه، نیاز به یک زندگی افسانه ای دارید. درست است که باید خواستگارتان را دوست داشته باشید، اما قرار هم نیست هرروز فیلم هندی بازی کنید.

عشق با گذشت زمان تمام میشود

یک عشق واقعی میتواند با آرامش و روزمرگی هم همراه شود. مرحله دوم عشق، صمیمیت و همراهی است و اصلا به معنای پایان عشق نیست.

مسئولیت اداره زندگی به عهده مرد است

اگر میخواهید زندگی موفق و آرامی داشته باشید، از همان اول سنگ ها را وا بکنید و مسئولیت ها را تقسیم کنید.

مردها ارزش حمایت را نمیفهمند

مردها خیلی راحت تفاوت شما با زنان دیگر را میبینند.

به خاطر من هرکاری میکند

درست است که عشق قدرت می آورد، اما قرار نیست که از مرد زندگی تان، به گناه عاشق شدن، یک فرد ضعیف و زیردست بسازید.

خودم را دوست دارد نه جسمم را

خیال نکنید مردی که عاشقتان است، به جسم شما نیازی ندارد و تنها به تفکرات و کلام شما اهمیت میدهد.

یک زندگی موفق، زندگی بدون بحث است

یک زوج ایده آل روی یک خط صاف پرلبخند، زندگی نمیکنند. آنها به اختلاف نظر هم برمیخورند و گاهی از هم دلخور می شوند. اما تفاوتشان با دیگران این است که با هوشمندی از پس چنین مسائلی بر می آیند و به جای دلخوری های بی مورد، از این بحث ها درس میگیرند.

 

 

منبع مجله هنری ژوآن
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی