کد خبر : 12905

تست | تست هوش

4 تفاوت میان این دو مرد وجود دارد. برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

به گزارش ورنداز :

تست هوش

4 تفاوت میان این دو مرد وجود دارد. برای رسیدن به راه حل این تست هوش، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

برای رسیدن به راه حل این تست هوش، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمیتوانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است 4 تفاوت بین این دو تصویر را پیدا کنید؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

136328-922574

پاسخ:

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

86597075

منبع سایت طلا
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی